Undervisningsopplegg VGS / FHS

Et skolebesøk hos oss må bestilles på forhånd og koster kr. 600 per klasse (maks 30 elever). Vi kan ikke garantere adgang for uanmeldte skolebesøk. Undervisningsopplegg som tilbys er utviklet med Kunnskapsløftets kompetansemål for øyet.
"Både elevene og jeg syns besøket var helt fantastisk! Tusen takk for en flott opplevelse. Vi kommer garantert tilbake. Hvert år!"
Lærer VGS3.

KROPPEN SOM SLAGMARK


 • Et undervisningsopplegg om kampen mot seksuell vold
 • Varighet: 75 minutter
 • Spesielt relevant for samfunnsfag og psykologi

Har #metoo kommet til skolegården? I det siste månedene har flere ungdommer delt sine bekymringer i mediene. De forteller historier om oppførsel som ikke ansees som akseptabel på skolen.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i fredsprisutstillingen 2018, Kroppen som slagmark. Først blir elevene kjent med hva som menes med seksuell vold som våpen i krig. Vi ser på hvilke konsekvenser seksuell vold har for individer og samfunn, og vi snakker om hvordan fredsprisvinnerne Murad og Mukwege jobber for å stille forbryterne til ansvar.

I den andre delen av opplegget er vi opptatt av å gjøre tematikken relevant for elevene og møte dem på deres nivå. Derfor forsøker vi å skape en arena hvor ungdommene selv diskuterer holdinger rundt voldtekt. Hvordan er det med kvinnesynet i Norge? Er det greit å lage russesanger med refrenget: «Hun danser som en hore hore hore»? Er det så farlig at jenter kalles slut? Er det ikke bare tøys? Det er ikke alltid så lett å gripe inn når man er vitne til seksuell trakassering. Sammen diskuterer vi ideer til hva man kan gjøre for å ta enda bedre vare på hverandre og skape en kultur der alle vet hvor grensa går mellom tøys og overgrep.

Opplegget er spesielt relevant for kompetansemålene i samfunnsfag og psykologi:

 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere
 • analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer
 • drøfte diskriminering med utgangspunkt i kunnskap om grupper, roller og holdninger

Omvisning om Nobels Fredspris

 • Tema: Nobels fredspris, Alfred Nobel, fredsprisvinnerne og deres arbeid.
 • Varighet: 60 minutter
 • Språk: norsk eller engelsk
 • Spesielt relevant for samfunnsfag og engelsk

Hvem var Alfred Nobel? Hva er Nobels fredspris? Hva kan skape fred? Elevene får høre kunnskapsrike formidlere fortelle om ulike fredsprisvinnere og deres arbeid. Målet vårt er å engasjere og motivere elevene til å reflektere og danne seg egne meninger om vanskelige spørsmål.

Opplegget er relevant i disse kompetansemålene:

 • Samfunnsfag: Drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskrimering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette. Utforske og diskutere hvordan man kan være med i og påvirke det politiske systemet. gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning.
 • Engelsk: Uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon. Fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram.

For- og etterarbeid

Vi har for- og etterarbeid til alle våre skoleopplegg. Dersom du ønsker dette tilsendt, kan du bestille det her.

Husk å fortelle oss hvilket opplegg og til hvilket trinn du ønsker.

Nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev.
Les om personvern.

Åpningstider

tirsdag-søndag 10-18

Billettpriser

Voksen: 120 kr

Student/Honnør: 80 kr

Barn under 16 år: gratis

Nobels Fredssenter

Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

Kontakt

48 30 10 00
post@nobelpeacecenter.org