Undervisnings­opplegg VGS / FHS

Et skolebesøk hos oss må bestilles på forhånd og koster kr. 750 per klasse (maks 30 elever). Vi kan ikke garantere adgang for uanmeldte skolebesøk. Undervisningsopplegg som tilbys er utviklet med Kunnskapsløftets kompetansemål for øyet.
"Både elevene og jeg syns besøket var helt fantastisk! Tusen takk for en flott opplevelse. Vi kommer garantert tilbake. Hvert år!"
Lærer VGS3.

«Innafor\utenfor»

- Et undervisningopplegg om Etiopia, fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali, identitetsmarkører og fordommer.

Trinn: Ungdomsskole og videregående

Varighet: 75 min

Beskrivelse:

Mennesker kategoriserer hverandre og danner grupper. Når vi er en del av et «vi», så vil det automatisk danne et «dem». Og da blir spørsmålet: Er du utafor eller innafor?

Da Etiopias statsminister, Abiy Ahmed Ali, mottok Nobels fredspris i 2019, benyttet han anledningen til å snakke om det etiopiske fellesskapet. Hva har alle etiopiere felles? Etiopia består av mer enn 80 ulike folkegrupper, men hva er det som forener dem? Kan ulike grupper leve sammen i fred hvis de fokuserer på et felles mål? Ved å bruke fredsprisutstillingen 2019 som bakteppe, har vi laget et undervisningsopplegg om identitet, gruppetilhørighet og fordommer. I løpet av opplegget vil elevene få lære litt om Etiopia, før vi bruker utstillingen og praktiske øvelser til å trekke linjer til elevenes egne liv.

Målet med opplegget er at elevene skal bli bevisste på hvilke elementer som former dem, og samtidig forstå at de er en del av et større fellesskap. Gjennom historier fra Etiopia, gruppeoppgaver og elevaktiviteter ønsker vi å bidra til at elevene blir bevisste på hvordan identitet formes, men også hvordan identitet kan være avgjørende i konflikter mellom mennesker.


KROPPEN SOM SLAGMARK


 • Et undervisningsopplegg om kampen mot seksuell vold
 • Varighet: 75 minutter
 • Spesielt relevant for samfunnsfag og psykologi

Har #metoo kommet til skolegården? I det siste månedene har flere ungdommer delt sine bekymringer i mediene. De forteller historier om oppførsel som ikke ansees som akseptabel på skolen.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i fredsprisutstillingen 2018, Kroppen som slagmark. Først blir elevene kjent med hva som menes med seksuell vold som våpen i krig. Vi ser på hvilke konsekvenser seksuell vold har for individer og samfunn, og vi snakker om hvordan fredsprisvinnerne Murad og Mukwege jobber for å stille forbryterne til ansvar.

I den andre delen av opplegget er vi opptatt av å gjøre tematikken relevant for elevene og møte dem på deres nivå. Derfor forsøker vi å skape en arena hvor ungdommene selv diskuterer holdninger rundt voldtekt. Hvordan er det med kvinnesynet i Norge? Er det greit å lage russesanger med refrenget: «Hun danser som en hore hore hore»? Er det så farlig at jenter kalles slut? Er det ikke bare tøys? Det er ikke alltid så lett å gripe inn når man er vitne til seksuell trakassering. Sammen diskuterer vi ideer til hva man kan gjøre for å ta enda bedre vare på hverandre og skape en kultur der alle vet hvor grensa går mellom tøys og overgrep.

Opplegget er spesielt relevant for kompetansemålene i samfunnsfag og psykologi:

 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere
 • analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer
 • drøfte diskriminering med utgangspunkt i kunnskap om grupper, roller og holdninger

Omvisning om Nobels Fredspris

 • Tema: Nobels fredspris, Alfred Nobel, fredsprisvinnerne og deres arbeid.
 • Varighet: 60 minutter
 • Språk: norsk eller engelsk
 • Spesielt relevant for samfunnsfag og engelsk

Hvem var Alfred Nobel? Hva er Nobels fredspris? Hva kan skape fred? Elevene får høre kunnskapsrike formidlere fortelle om ulike fredsprisvinnere og deres arbeid. Målet vårt er å engasjere og motivere elevene til å reflektere og danne seg egne meninger om vanskelige spørsmål.

Opplegget er relevant i disse kompetansemålene:

 • Samfunnsfag: Drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskrimering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette. Utforske og diskutere hvordan man kan være med i og påvirke det politiske systemet. gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning.
 • Engelsk: Uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon. Fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram.

For- og etterarbeid

Vi har for- og etterarbeid til alle våre skoleopplegg. Dersom du ønsker dette tilsendt, kan du bestille det her.

Husk å fortelle oss hvilket opplegg og til hvilket trinn du ønsker.

Nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev.
Les om personvern.

Åpningstider

Mandag-Søndag 10-18 (Juli)

Mandag-Søndag 12-18 (August)

Billettpriser

Voksen: 150 kr

Student/Honnør: 100 kr

Barn fra 12: 50 kr

Barn under 12 år: Gratis

Sponsoransatte: Gratis

Nobels Fredssenter

Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

Kontakt

48 30 10 00
Sentralbordet er åpent hverdager kl. 10-12 og 13-15.00
post@nobelpeacecenter.org