Oslo Pax

Graphics: Nobel Peace Center

Oslo Pax er en årlig fredskonferanse i regi av Nobels Fredssenter, med mål om å skape en ny plattform for fredsbygging. Den aller første Oslo Pax går av stabelen 4. og 5. september 2019, med fred og klimaendringer som tema.

Dagens utfordringer for fred og stabilitet er mer komplekse enn noen gang. Væpnede konflikter, økonomisk krigføring, religiøse konflikter, opptøyer, klimaendringer og menneskerettsbrudd er noen av de mange utfordringene for bærekraftig fred. Disse utfordringene krever felles handling og konkrete løsninger. De krever også positivt, aktivt engasjement fra den yngre generasjon og sivilsamfunnet over hele verden.

Nobels Fredssenters Oslo Pax tilbyr en sårt tiltrengt arena i internasjonal fredsbygging. Ungdom og unge ledere må bli hørt og spille en rolle i etableringen av bærekraftig fred. Oslo Pax vil også trekke på kunnskapen fra deltakende Nobelprisvinnere og legge til rette for at ledere, eksperter og fredsaktivister kan møtes og finne frem til felles løsninger.

FRED OG KLIMAENDRINGER

Foto: Nature Picture Library

Klimaendringene presenterer en hel rekke utfordringer for fred og sikkerhet. Mangel på naturressurser, naturkatastrofer og utilsiktede effekter av klimatilpasning fører til migrasjon, spenninger og sosial konflikt. Samtidig finnes det mange eksempler på at naboland og lokale samfunn samarbeider og finner felles løsninger. På den globale arena ser vi en helt ny type samarbeid i 2030 Agenda for Sustainable Development, Parisavtalen og COP24 i Katowice i Polen.

Over hele verden samler unge mennesker seg i protest mot det internasjonale samfunnets manglende evne til å håndtere klimakrisen. Nobels Fredssenter vil engasjere ledende unge klima-aktivister fra rundt omkring i verden for å være med å forme Oslo Pax 2019, og tilby dem en plattform er de kan møte eksperter og beslutningstakere.

Konferansen vil samle minst 200 deltakere i Oslo, og ungdomsorganisasjoner og unge ledere vil også delta i programmet via link fra ulike steder i verden. Konferansen varer i to dager og inneholder taler, paneldiskusjoner og workshops som blir utviklet i samarbeid med unge ledere.

Resultatet av konferansen vil være et «Chair’s Summary» med konkrete anbefalinger fra eksperter og unge ledere og bringer inn nye ideer og løsninger på klimakrisen.


KLIMAENDRINGER OG NOBELS FREDSPRIS

Den Norske Nobelkomité har anerkjent sammenhengen mellom klimaendringer og fred, og ved flere anledninger har Nobels fredspris blitt gitt som anerkjennelse for arbeid knyttet til klima og miljø: I 1970 gikk Norman Borlaug, jordbruksforskeren som er kalt «den grønne revolusjonens far» Nobels fredspris for sitt arbeid for matsikkerhet. 

Copyright © David Blumenkrantz, Kindly provided by David Blumenkrantz

I 2004 ble Nobels fredspris tildelt Wangari Maathai for «hennes bidrag til bærekraftig utvikling, demokrati og fred».

Maathai grunnla Green Belt Movement og stor fremst i kampen for å fremme økologisk bærekraftige løsninger og økonomisk utvikling i Kenya og kontinental-Afrika. Hun kjempet for demokrati og menneskerettigheter og var den første afrikanske kvinnen som mottok Nobels fredspris. Hun har inspirert mange med sitt arbeid for fred, bærekraftig utvikling o miljøbevissthet.

Contact The Nobel Foundation in Stockholm to get permission for all use of the photo. Jonna Petterson, +46 (0)8 663 27 65 jonna.petterson@nobel.se

I 2007 mottok tidligere vise-president Al Gore og FNs klimapanel Nobels fredspris for sitt «arbeid med å bygge opp og spre kunnskap om menneskeskapte klimaendringer og legge grunnlaget for tiltak som trengs for å bekjempe slike endringer. Deres budskap om behov for endring er like relevant i dag. 

Oslo Pax 2019 vil føre arven fra fredsprisvinnerne fra 2004 og 2007 videre, ved å bruke deres kunnskap og påvirkningskraft til å inspirere nye ledere og nye løsninger. Både IPCC og Green Belt Movement deltar på konferansen. 

Oslo Pax 2019 er støttet av Utenriksdepartementet.
Takk til Hyundai Motor Norge for støtte til å gjøre arrangementet miljøvennlig. En spesiell takk til PRIO, CICERO, Changemaker, Peace Jam og Spire.

Oslo Pax er støttet av Utenriksdepartementet.
En stor takk til våre hovedsponsorer Hydro, Telenor og ABB.
Takk også til Hyundai Norge og Flytoget for å hjelpe oss å gjøre arrangementet miljøvennlig, og en spesiell takk til PRIO, CICERO, Changemaker, Peace Jam og Spire.

Graphics: Nobel Peace Center

Nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev.
Les om personvern.

Åpningstider

Alle dager 10-18

Billettpriser

Voksen: 120 kr

Student/Honnør: 80 kr

Barn under 16 år: gratis

Nobels Fredssenter

Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

Kontakt

48 30 10 00
post@nobelpeacecenter.org