Ansatte

Kontakt sentralbordet på telefon 48 30 10 00 eller post@nobelpeacecenter.org. Sentralbordet er åpent hverdager kl. 10-12 og 13-15.00. Utenfor administrasjonens åpningstid kan vi nås på telefon 95 44 70 15 når utstillingene er åpne.

Direktør

Kjersti Fløgstad

Direktør

kfl@nobelpeacecenter.org

Telefon: 91753862

Kjersti er vårt ansikt utad og har overordnet ansvaret for senterets strategi og virksomhet, vår økonomi og kontakt med offentlige myndigheter

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Jeg beundrer Malala Yousafzai og Kailash Satyarthis mot, klokskap og integritet. De har gjort en fantastisk innsats for barns rett til å være barn og gå på skole.

Ledergruppen

Toril Rokseth

Programsjef

tr@nobelpeacecenter.org

Telefon: 95764972

Toril leder avdelingen opplevelse og program og har ansvar for utstillinger, skole- og publikumstilbud.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Wangari Maathai fordi hun var tøff og kompromissløs, en pioner og kreativ. Hun fikk fredsprisen i 2004 fordi hun plantet flere millioner trær sammen med the Green Belt Movement. Dette var første gang at Nobelkomiteen løftet fram sammenhengen mellom miljøarbeid og fred.

Aslak Sletten

Marked- og kommunikasjonssjef

as@nobelpeacecenter.org

Telefon: 97543971

Aslak er marked- og kommunikasjonssjef på Nobels Fredssenter.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Jeg blir alltid like imponert over mennesker som løper stor personlig risiko for å hjelpe andre eller skape endring, som Leger Uten Grenser, Malala og Dennis Mukwege. Velger allikevel å trekke frem prisen til Barack Obama. Jeg synes det er en god påminnelse om at modig, forsvarlig og inkluderende lederskap er noe vi tar for gitt når vi har det, men som vi på ingen måte kan ta for gitt.

Jan-Morten Torrissen

Økonomi- og administrasjonssjef

jmt@nobelpeacecenter.org

Telefon: 90155577

Jan-Morten har det overordnede ansvaret for økonomi-, personal- og ikt-funksjonen, og for den løpende driften av våre lokaler.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant

Som politisk aktiv i min ungdom var jeg en stor beundrer av Mikhail Gorbatsjov og det han gjorde både nasjonalt og internasjonalt, etter at han tok over som leder av Sovjetunionen i 1985. Han var helt sentral i avviklingen av den kalde krigen, og jeg tenker på ham hver gang jeg er i Berlin og ser hvordan byen har endret seg etter at muren falt.

Faglig og administrativ stab

Hege Østmo

Sponsor og Merkevareansvarlig

ho@nobelpeacecenter.org

Telefon: 90824150

Hege er ansvarlig for merkevare og partnersamarbeid.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Bertha von Suttner, den første kvinnelige fredsprisvinneren. Hun var en modig og sterk stemme mot krig i sin samtid, og trolig medvirkende til at Alfred Nobel valgte at en av prisene skulle handle om fred!

Jessica Angstreich

Kurator

ja@nobelpeacecenter.org

Telefon: 95249327

Jessica har ansvar for å utvikle og gjennomføre utstillingsprosjekter

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Carl von Ossietzky. Historien om ham er utrolig fengslende og dramatisk, med stikkord som personlig mot, varsling, nedrustning, ytringsfrihet, verdenshistorie, nazisme, det norske kongehus og internasjonale politiske relasjoner.

Ida Dyngeland

Administrasjonskonsulent

id@nobelpeacecenter.org

Ida har ansvar for fakturering, sentralbordet og flere administrative og økonomiske oppgaver. Hun tar imot henvendelser på epost/telefon og booking av grupper.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Denis Mukwege - helt utrolig det arbeidet han gjør. Han dedikerer tiden sin til å hjelpe kvinner og barn. Vi trenger flere personer som han i verden.

Thor-Kenneth Maarnes

Arrangementsrådgiver

tkm@nobelpeacecenter.org

Telefon: 93433418

Thor-Kenneth hjelper deg gjerne med møter, konferanser og seminarer rundt temaene krig, fred og konfliktløsning. Sammen kan vi skape en arena som inspirerer til fred! Kontakt Thor-Kenneth for en uforpliktende samtale.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Nelson Mandela. Trenger man å si mer?

Kristin Hanssen

Museumspedagog

kh@nobelpeacecenter.org

Telefon: 97014547

Kristin arbeider med formidling og jobber med undervisning og utvikling av skoletilbud. Hun gjennomfører omvisninger for grupper, både private og skoleklasser.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Den tyske journalisten Carl von Ossietzky. Historien om Ossietzky har alle de riktige ingrediensene: en skurk (Hitler) en helt (Ossietzky), gode hjelpere og svikefulle tjenere (advokaten stakk av med prispengene). Det eneste som mangler er en lykkelig slutt.

Kai Pettersen

Teknisk leder

kp@nobelpeacecenter.org

Telefon: 90050015

Kai har ansvar for IT-driften og sikkerhet på Nobels Fredssenter

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Nelson Mandela er uten tvil en av vår tids største helter.

Gunhild Valle Ottersland

Personalrådgiver

gvo@nobelpeacecenter.org

Gunhild jobber med personalsaker, personaladministrasjon, rekruttering, ansettelser, HMS og vernerunder.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

René Cassin. Som i en alder av 81 år fikk prisen for noe han hadde vært med på tyve år tidligere - nemlig å formulere menneskerettighetene.

Anne Katrine Raassum

Rådgiver, direktørens stab

akr@nobelpeacecenter.org

Telefon: 97066922

Anne Katrine har ansvar for direktørens aktiviteter og avtaler. Hun koordinerer, forbereder og følger opp arbeidet i ledergruppen og jobber i tillegg med aktuelle prosjekter.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Jeg har stor respekt for doers. De som løper en personlig risiko ved å gjøre det de gjør. Vi har mange eksempler på dem, men en er er Leger uten grenser.

Kiki Fallet

Digital pedagog web redaktør (Nobel Edu)

kf@nobelpeacecenter.org

Telefon: 92205759

Kiki er digital pedagog og innholdsutvikler. Hun har ansvar for å lage innhold på vår digitale skoleplatform. I tillegg jobber hun med innholdsutvikling i utstillinger og andre programprosjekter

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Den Tunisiske Dialogkvartetten, som var en sammenslutning av fire ikke-statlige organisasjoner. Jeg synes historien om hvordan Tunisia, som eneste land etter den arabiske våren, klarte å lage og vedta en ny grunnlov som bygger på demokratiske prinsipper.

Catherine Sykes

Litteraturmedarbeider og opplevelsesvert

cs@nobelpeacecenter.org

Catherine har ansvar over hvilke bøker som kommer inn i butikken og har omvisninger med grupper.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Fredsprisen er selvsagt favorittprisen. Tenk at det finnes en pris for fred! Det er vanskelig å velge en favoritt, men jeg er en sucker for the underdog. De fredsprisvinnerne som har inspirert meg mest er Wangari Maathai, Denis Mukwege og Nadia Murad.

Asle Olsen

Kurator

ao@nobelpeacecenter.org

Asle har ansvar for å utvikle og gjennomføre utstillingsprosjekter

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Jody Williams og International Campaign to Ban Landmines (ICBL) for arbeidet med å å forby land miner, og for måten internett ble brukt som et kommunikasjonsverktøy for å oppnå resultater i forhandlingene. 

August Myrseth

Museumspedagog

am@nobelpeacecenter.org

Telefon: 91590046

August er historiker og lektor, og jobber som museumspedagog. Han jobber med undervisningstilbud og formidling rettet mot skoleklasser og andre besøkende

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Ralph Bunche. Toppdiplomatens tro på en bedre verdensorden speiles i en imponerende CV: opprettelsen av menneskerettighetserklæringen, nedbyggingen av kolonisystemet, fredsforhandlinger – for å nevne noen av det Bunche var involvert i.

Njaal Frilseth

Kommunikasjonsrådgiver

nf@nobelpeacecenter.org

Telefon: 92032345

Njaal er kommunikasjonsrådgiver og webredaktør ved Nobels fredssenter. Han produserer innhold til senterets digitale kanaler og er ansvarlig for sosiale medier og web.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Polarhelten Fridtjof Nansen. Han oppfant "Nansenpasset" som var et identifikasjonspapir utstedt av Folkeforbundet (FN) mellom 1922 - 1938. Passet gjorde det mulig for tusenvis av statsløse flyktniger til å få et bedre liv.

Ingvill Bryn Rambøl

Informasjonsansvarlig

ibr@nobelpeacecenter.org

Telefon: 92452944

Ingvill er Nobels fredssenters pressekontakt og har ansvar for pressesidene. Hun er også prosjektleder for den årlige fredskonferansen Oslo Pax.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Carl von Ossietzky er en ytringsfrihetshelt og en som betyr mye for meg fordi han var journalist, akkurat som meg. Han satte livet sitt på spill for pressefriheten, fengslet av det tyske regimet og ble belønnet med Nobels Fredspris for 1935.

Lisa Tennevoll Jensen

Prosjektleder

ltj@nobelpeacecenter.org

Telefon: 41683875

Lisa har hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Archbishop Desmond Tutu. Jeg sto fast i en trang heis med Desmond Tutu og daværende direktør for Det norske Nobelinstitutt Geir Lundestad. Tutu forhandlet lønn på mine vegne, men kan ikke huske at jeg fikk noen lønnsforhøyelse. Får det vel i himmelen?

Caroline Thiis-Messel

Leder butikk og vertskap

ctm@nobelpeacecenter.org

Telefon: 97758786

Caroline har ansvar for museumsbutikken, som innebærer alt av produktutvikling, innkjøp og drift. Hun har også ansvar for publikums første møte med Nobels Fredssenter, i det de kommer inn i ankomsthallen

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Denis Mukwege. Arbeidet han gjør med å sette fokus på at seksuell vold brukes som et våpen i krig, og hva det har å si for et samfunns utvikling og fremtid, er så viktig! Kailash Satyarthi må også nevnes, hans kamp for å få slutt på barnearbeid er prisverdig.

Helle Godnes

Opplevelsesvert

hg@nobelpeacecenter.org

Helle holder omvisninger og er tilgjengelig i utstillingene for samtaler og spørsmål.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Denis Mukwege. Han har valgt å dedikere og risikere livet sitt når han kunne valgt et langt mer behagelig liv. Hans innsats har vært helt avgjørende for de han hjelper, både med livreddende operasjoner og støtte til å klare å få igjen kontrollen over eget liv.

vertskap

Marcela Rozo Krogsvold

Butikk- og velkomstvert

mrk@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Kofi Annan, fordi han var en eksepsjonell leder, veldig karismatisk og folkelig.

Niklas A. Schjetlein

Vertskap

nas@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Sindre Børøsund Fløistad

Butikkvert

sbf@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Lars Myrvold

Vertskap- og Butikkvert

lm@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Wangari Maathai for hennes innsats innen miljø, bærekraft, likestilling og demokrati.

Are Eliassen Weidemann

Vertskap

aw@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Randi Skjerstad

Museumsvert

rs@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Nelson Mandela er den fredsprisvinneren som betyr mest for meg. Da jeg var tjue år flyttet jeg til Sør-Afrika for å studere menneskerettigheter, og det å lære om kampen mot apartheid gjorde stort inntrykk på meg.

Kamaria Abdurahman Hussein

Butikkvert

kah@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Malala og hennes kamp for jenter og utdanning.

Jean Lorentzen

Vertskap

jlo@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Den 14. Dalai Lama - han har hold fast på dialog og ikke-voldslinjen i mer enn 60 år og ikke gitt opp. Fred er manifestasjonen av menneskelig medfølelse, sier han. Uten kjærlighet og medfølelse kan ikke menneskeheten overleve.

Katrina Lenore Sjøberg

Butikkvert

kls@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Jeg er ekstremt imponert over Nadia Murad og den motstandsdykigheten hun viser når hun kjemper for fred og rettferdighet. Jeg tror hun inspirerer mange kvinner som har opplevd seksuell vold til å fortelle sin historie, og disse stemmene kan skape en viktig bevegelse.

Racha Hanine

Butikkvert

rh@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Troen på og tillit til hverandre tror jeg er viktige faktorer i fredfullt samfunn. Grameen Bank gir små lån til fattige mennesker som ikke har den økonomiske sikkerheten som trenges for å ta opp lån i vanlige banker. Synes det er beundringsverdig at noen tar risikoen i å investere i mennesker som det tradisjonelle systemet ikke tør å satse på.

Silje Marie Johansen

Butikkvert

sj@nobelpeacecenter.org

Ønsker velkommen til Nobels fredssenter, og bistår mer enn gjerne hvis det skulle være noe du lurer eller ønsker å vite mer om.

Hvilken Fredsprisvinner synes du er mest interessant?

Denis Mukwege. Pågrunn av hans livsviktige arbeid for ofrene i konfliktene i Den Demokratiske Republikken Kongo. Mukwege er en verdig vinner og nobel mann.

Nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev.
Les om personvern.

Åpningstider

Tirsdag-Søndag 12.00-18.00

Billettpriser

Voksen: 120 kr

Student og honnør: 90 kr

Barn mellom 12 og 18: 50 kr

Barn under 12: Gratis

Familiebillett (2 voksne/ x antall barn under 18 år): 240 kr

Nobel Fredsprisvinnere: Gratis

Nobels Fredssenter

Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

Kontakt

48 30 10 00
Sentralbordet er åpent hverdager kl. 10-12 og 13-15.00
post@nobelpeacecenter.org