Havets blues

Shane Gross / Greenpeace

Det åpne havet er et globalt felleseie, en gave som knytter oss alle sammen og gir oss liv. Men det trues fra alle kanter.

Publisert4. juni 2021
Skrevet avHigh Seas Alliance Team

Del:

I århundrer har vi behandlet havet som om det var uendelig og uuttømmelig, et lager med ubegrensede ressurser vi kunne øse av, uten å betale noen pris. I dag er virkeligheten i ferd med å innhente oss. Her er noen av truslene som det åpne havet står overfor:

Klimaendringer

Havet kjøler ned planeten og bremser drivhuseffekten, men det finnes grenser for hvilke klimaforhold det kan tåle. Havet har absorbert 80 % av overskuddsvarmen som er generert siden den industrielle revolusjonen, og overflatetemperaturer øker nå med 0,1 °C per tiår, noe som øker lagdelingen i vannsøylen: Jo varmere overflaten blir, jo mindre blandes den med dypere lag, og livgivende karbon- og næringssykluser blir forstyrret.

Richard Barnden / Greenpeace

Når sirkulasjonen endres, endres havstrømmene, noe som får direkte konsekvenser for globale værmønstrene. Dessuten har så mye CO2 allerede blitt absorbert at havet har blitt 26 % surere siden den industrielle revolusjonen. Denne forvandlingen truer arter av alle typer som danner skjell, fra koraller til de bittesmå pteropodene nederst i marine matkjeder. Slik settes også vår egen matsikkerhet i fare.

Overfiske

Havfiske utgjør en livsviktig del av vårt globale matkonsum, men tiår med grådighet og dårlig forvaltning har ført til at mange arter er på randen av utryddelse. I dag er rundt 60 % av marine bestander fullt utnyttet, og en tredjedel er overfisket. Bifangst er en tung bør på livet i havet. På det åpne havet har tallet på store rovfiskarter – tunfisk, hai og lignende – kollapset med 90 % siden fangsten startet. En gang så tallrike arter som makrellstørje er i ferd med å bli kommersielt utryddet. Mens antall fisk synker, drar vi lenger og dypere på søk etter nytt bytte: dagens redskaper når lenger enn 2 km dypt ogkan fange sentvoksende dyphavsarter som vi vet svært lite om. Industrifiske reduserer vanligvis biomassen til målbestandene med 80 % innen 15 år. Og det handler ikke bare fisk - vi ødelegger også deres leveområder: Hvert år skades 15 millioner km2 av havbunnen av tråling, som kan sammenlignes med å dra en plog gjennom en uberørt skog. Hele marine økosystemer ødelegges før vi har oppdaget dem.

Leo Tamini / Birdlife
Matsikkerhet

Fiskeri og havbruk gir et betydelig bidrag til verdens matsikkerhet, og i FNs bærekraftsmål er biologisk mangfold en viktig faktor for matsikkerhet og bedre ernæring.Rundt 10 % av verdens befolkning er direkte avhengig av fiskeri og havbruk for å overleve, og fisk er et av matproduktene med høyest omsetning. Ifølge en rapport fra FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) fra 2020, kan havet gi mer enn to tredjedeler av proteinet som kreves for å brødfø verden i fremtiden.Imidlertid beskattes rundt 30 prosent av marine fiskebestander på et nivå som ikke er biologisk bærekraftig, mange av dem på det åpne havet. Og situasjonen er i ferd med å bli verre. En rapport fra Greenpeace i april 2020 bemerker at «Godt forvaltede fiskerier er avgjørende for matsikkerheten tilkystsamfunn over hele verden, spesielt i det globale sør. Fiskens bidrag til matsikkerhet er svimlende: fiskefangst og havbruk gir tre milliarder mennesker nesten 20 % av det daglig protein-inntaket, mens ytterligere 1,3 milliarder mennesker får rundt 15 % av sitt proteininntak fra fisk. Videre får folk i Bangladesh, Komorene, Indonesia, Maldivene og Sri Lanka mer enn halvparten av det animalske proteiner i sitt kosthold fra fisk». For at kommende generasjoner skal ha en bærekraftig fremtid med mat på bordet, er det helt avgjørende å sikre forvaltningen av våre internasjonale farvann.

Og så mye mer…

Plast kveler havet og ender opp i næringskjeden. Skip lekker kjemisk forurensning, skader marine pattedyr og sprer uønskede arter. Undervannsstøy tvinger frem en endring i adferden og fysiologien til marine dyr. Dyphavsutvinning truer enorme områder av den uutforskede havbunnen, ødelegger terrenget, forurenser vannsøylen og dreper alt som kommer i veien.

Kort sagt, vi kan ikke fortsette med å forsømme havet – vi er helt avhengige av at det overlever.

NOAA

High Seas Alliance er et samarbeid mellom flere enn 45 ikke-statlige organisasjoner og IUCN som har slått seg sammen for å bedre styringen av det åpne havet, spesifikt gjennom en juridisk bindende FN-traktat.

Del:

Nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev.
Les om personvern.

Åpningstider

Torsdag–søndag

11.00-17.00

Billettpriser

Voksen: 120 kr

Student og honnør: 90 kr

Barn mellom 12 og 18: 50 kr

Barn under 12: Gratis

Familiebillett (2 voksne/ x antall barn under 18 år): 240 kr

Nobel Fredsprisvinnere: Gratis

Oslo Pass: Gratis

Nobels Fredssenter

Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

Kontakt

48 30 10 00
Sentralbordet er åpent hverdager kl. 10-12 og 13-15.00
post@nobelpeacecenter.org