En unik sjanse for havet

Paul Hilton / Greenpeace

Vi er avhengig av havet, men likevel gjør vi mye som ødelegger det. Nå har vi en unik mulighet til å beskytte og bevare havet for fremtiden.

Publisert4. juni 2021
Skrevet avHigh Seas Alliance Team

Del:

Etter nesten to tiår med diskusjoner i FN, er verdens ledere i siste fase av å forhandle frem en ny, juridisk bindende avtale om beskyttelse og forvaltning av de internasjonale havområdene. For første gang på nesten 25 år er verdens regjeringer samlet for å fremforhandle en global traktat knyttet til havet, og for første gang noensinne diskuterer de biologisk mangfold i internasjonalt farvann. Endelig skal denne viktige ressursen for verden få global beskyttelse. 

Når traktaten vedtas blir den en avtale under FNs havrettskonvensjon for bevaring og bærekraftig bruk av marint biologisk mangfold i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon (ofte kalt «BBNJ»). Områder utenfor nasjonal jurisdiksjon er et juridisk begrep i denne konvensjonen som omfatter både det åpne havet (vannsøylen utenfor de 200 nautiske milene som utgjør en kyststats økonomiske sone) og «Området» som er havbunnen under.

UN Photo / Joao Araujo Pinto

Etter tre runder med traktatforhandlinger i FN i løpet av 2018 og 2019, er det foreløpig planlagt en endelig mellomstatlig konferanse (IGC) i august 2021. Fortsatt gjenstår det mange kompliserte, politiske spørsmål og det vil kreve sterkt lederskap for å bygge broer mellom konkurrerende interesser før prosessen er vel i havn. Det er avgjørende at denne langvarige innsatsen fører til en ambisiøs og robust ny traktat som ikke bare lovfester at alt fortsetter som før, men som er fremtidssikker og i stand til å ta hånd om det 21. århundrets trusler mot livet i havet.

Den bør også være inkluderende, omfavne åpenhet og inkludere bestemmelser som tar hensyn til den samlede belastningen menneskelig aktivitet påfører disse farvannene. Eventuell ny aktivitet, inkludert nytt fiske, bør vurderes strengt og forvaltes effektivt slik at den ikke vokser frem uten noen form for regulering, slik tilfellet er nå. Et rettferdig regime for tilgang til og fordeling av marine, genetiske ressurser er av største betydning, og det samme gjelder myndigheten til å ta avgjørelser knyttet til disse felles havområdene. 

Marine Conservation Institute

Å sørge for å etablere marine beskyttede områder i det åpne havet er et nødvendig element som må inkluderes i den nye traktaten. For tiden finnes det ingen juridisk mekanisme for å etablere fullstendig beskyttede marine beskyttede områder utenfor nasjonale grenser. Globalt er kun 1,2 % av det åpne havet sterkt og fullt beskyttet, selv om forskere og mange land oppfordrer til 30 % beskyttelse innen 2030 som et minimum for å sikre biologisk mangfold, unngå kollaps i fiskeriene, samt styrke havets motstandsdyktighet mot klimaendringer. Fordi de er et globalt felleseie som tilhører alle, men som ingen enkeltland er ansvarligeg for, er en internasjonal FN-traktat den eneste effektive måten å etablere et representativt og godt forbundet nettverk av fullt beskyttede marine områder i det åpne havet.

Med tanke på at det åpne havet dekker nesten halve jordkloden og er til gode for alle – enten i stater uten grense mot havet eller kyststater, er beskyttelsen av det være noe vi alle har interesse av, og bør engagsjere oss i.

Will Rose / Greenpeace

Bruk #OneOceanOnePlanet og #ListenToTheOcean for å vise din støtte, og se hvordan du kan engasjere deg på highseasalliance.org. High Seas Alliance er et samarbeid mellom flere enn 45 ikke-statlige organisasjoner og IUCN som har slått seg sammen for å bedre styringen av det åpne havet, spesifikt gjennom en juridisk bindende FN-traktat.

Del:

Nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev.
Les om personvern.

Åpningstider

Torsdag–søndag

11.00-17.00

Billettpriser

Voksen: 120 kr

Student og honnør: 90 kr

Barn mellom 12 og 18: 50 kr

Barn under 12: Gratis

Familiebillett (2 voksne/ x antall barn under 18 år): 240 kr

Nobel Fredsprisvinnere: Gratis

Oslo Pass: Gratis

Nobels Fredssenter

Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

Kontakt

48 30 10 00
Sentralbordet er åpent hverdager kl. 10-12 og 13-15.00
post@nobelpeacecenter.org